GIFFINDEX ถาดรองพีซี


GIFFINDEX ถาดรองพีซี
รองรับการใช้งานร่วมกับ โต๊ะคอม GIFFINDEX ทุกรุ่น
ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง 100% ทุกส่วน
สามารถรองรับเคสพีซี ได้ทุกรูปแบบ

ราคา 740 บาท

สถานที่จำหน่าย