ผู้บริหารระดับสูง สาขาประเทศไทย


คุณ รัชพล จงเจริญศิริ (ผู้ก่อตั้ง GIFFINDEX®)

คุณ บัญชา ตฤษณาภราดร (ผู้ร่วมก่อตั้ง GIFFINDEX®)

คุณ ภิญญาพัช เชิดชนชุติเนตร

คำเตือน ! เนื่องจาก GIFFINDEX® (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิต Polymer neo sheet ELASTIC8+ นวัตกรรมจาก Polymec ประเทศอิสราเอล เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จึงอาจมีผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับนวัตกรรม โปรดทราบว่าทาง GIFFINDEX® ไม่มีนโยบายขายสิทธิ์การผลิต ELASTIC8+ หรือ Distributor ให้กับเจ้าใดในประเทศไทย บุคคลที่ไม่มีรายชื่อด้านบน ไม่มีสิทธิใดๆ ในการตัดสินใจทั้งสิ้น