การรับประกัน


GIFFINDEX การรับประกันสินค้า ไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น
การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงปัญหา ดังต่อไปนี้
การสึกหรอที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปกติ
การปรับเปลี่ยนใดๆ หรือซ่อมโดยไม่ได้รับอนุญาติ
การกำจัดฉลากใดๆ ของผู้ผลิต หรือ สติกเกอร์
การดำเนินการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์

GIFFINDEX การส่งคืนสินค้าเพื่อดำเนินการรับประกันซ่อมแซม
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นัดวันและเวลาในการส่งคืนสินค้าให้เรียบร้อยก่อนการส่งคืนสินค้า
เพื่อป้องกันการตีกลับสินค้าไปยังผู้ส่ง โดยไม่ได้รับการซ่อมแซม

GIFFINDEX รุ่นและการรับประกันสินค้า
• M-Series Smart Desk รับประกันสินค้า 1 ปี
• G-Series Smart Desk รับประกันสินค้า 1 ปี
• K-Series Smart Desk รับประกันสินค้า 1 ปี

• GIFFINDEX LIFE TIME SLEEVES
ดูเงื่อนไขการรับประกัน คลิกที่นี่