GIFFINDEX Cookie Gaming Keyboard CherryMX RED Switch


GIFFINDEX Cookie SMART Gaming Keyboard
Mechanical switch ชั้นนำจากเยอรมัน
ในรุ่น CherryMX Red Switch.
วัสดุโครงสร้างฐานอลูมิเนียมทนทานแข็งแรง
Keycap Double Layer เพื่อให้เรืองแสงได้ดีที่สุด
แผงวงจร zero delay ช่วยให้การตอบสนองไวสูงสุด
สามารถกดทุกปุ่มได้พร้อมกัน Full Key Anti Ghosting
รับประกันแผงวงจร 1 ปี
สามารถเลือก Keycap ภาษาอังกฤษล้วน หรือ ภาษาไทยและอังกฤษ

สินค้าหมด

สินค้าหมด