โรงงานรับผลิตแผ่นรองเมาส์แห่งแรกในประเทศไทย
สั่งทำแผ่นรองเมาส์ Mousepad ได้ทุกขนาด

The Largest Trading Card Game Playmat Manufacturer since 1998

GIFFINDEX โรงงานรับผลิต TCG Playmat รายใหญ่ที่สุด สั่งทำแผ่นรองเมาส์ ได้ทุกขนาด